Ba Managed Icon

AGanna AGUS ÚTanna SOLÚBTHA D’ARDCHAIGHDEÁN

FAIGHTE, IONDUCHTAITHE AGUS BAINISTITHE GO hÉIFEACHTÚIL ÉASCA AGUS LEIS AN TIONCHAR IS MÓ

Is seirbhís inscálaithe í an tSeirbhís Bhainistithe AG agus ÚT a dearadh chun d’fhadhbanna acmhainne AG agus ÚT a réiteach, an bhearna i do scileanna anailíse a dhruidim, d’oibríochtaí a bharrfheabhsú agus an t-ualach leithdháilte acmhainní a laghdú ar d’fhoireann bainistíochta.

Is í solúbthacht an freagra:

  • Solúbthacht maidir le fairsinge agus doimhneacht na tallainne AG agus ÚT d’ardchaighdeán is féidir linn a sholáthar duit – meascán dár AGanna agus ÚTanna féin, ár gcomhpháirtithe iontaofa agus, más gá, AGanna agus ÚTanna ón margadh, thar go leor tionscadail agus áiteanna éagsúla.
  • Solúbthacht maidir le conas agus cathain is féidir linn AGanna agus ÚTanna a imlonnú – ag baint leas as cumhacht na hanailísíochta digití, is féidir lenár AGanna agus ÚTanna a bheith ag obair le do ghnó san oifig, ó chian, nó trí mheascán den dá mhodh a úsáid. Chomh maith leis sin, is féidir ár AGanna agus ÚTanna a athdháileadh go héasca tapa chuig tionscadail éagsúla de réir mar is gá.
  • Solúbthacht sa chaoi is nach bhfuilimid ceangailte le haon mhodh oibríochta amháin – oibreoimid i ndlúth-chomhpháirtíocht le d’fhoireann AGanna agus ÚTanna agus d’fhoirne TF agus Athraithe agus tiocfaimid go néata leis an gcultúr oibre atá agat cheana féin.

Faigheann tú na buntáistí a bhaineann le soláthraí aonair de AGanna agus ÚTanna inoiriúnaithe d’ardchaighdeán a chinntíonn go ndéantar acmhainní a fháil, ionduchtú agus a bhainistiú go héifeachtach éasca agus leis an tionchar is mó – rud a laghdóidh an t-ualach leithdháilte acmhainní ar d’fhoireann bainistíochta.

ÁR MODH

Bainimid feidhm as múnla do Sheirbhís Bhainistithe AG agus ÚT chumaiscthe, a dhéantar dár AGanna agus ÚTanna, ár gcomhlaigh iontaofa agus AGanna agus ÚTanna a fhaightear ón margadh. Cinntíonn ár múnla rannpháirtíochta 5 chéim go soláthraíonn gach acmhainn ardchaighdeáin réitigh ar dhúshláin ár gcustaiméirí, ar an láthair agus ó chian araon.

  1. Faigh tuiscint ar na scileanna agus na cumais AG agus ÚT atá ag teastáil, agus déan measúnú maidir le má tá an cultúr agus na luachanna ailínithe le chéile
  2. Faigh anailísithe gnó agus úinéirí táirge uathu siúd atá ar fáil dúinn, ón taisce acmhainní atá againn cheana agus atá réamhcháilithe nó ó réimse foinsí margaidh éagsúla
  3. Gan rud ar bith a fhágáil ar lár trínár measúnú dian a chomhcheangal lenár scagadh réamhfhostaíochta agus seiceáil cúlra agus iad a úsáid
  4. Ionduchtaigh na AGanna agus ÚTanna i do ghnó go slán sábháilte, ag cinntiú go n-éiríonn go maith leis an bpróiseas ionduchtaithe
  5. Déan bainistíocht agus maoirseacht rialta chun a chinntiú go bhfuil na AGanna agus ÚTanna ag seasamh lena ngealltanais
Contact Be Positive

CUIR TÚS LEIS AN gCOMHRÁ

Más Ceannaire Gnó thú atá ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoinár seirbhísí fála acmhainní, nó Anailísí Gnó nó ÚT atá ag lorg do chéad deise eile…

Cuir ríomhphost chugainn chun plé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir linn cabhrú.