CROÍLUACHANNA

BÍONN I gCÓNAÍ DLÚTHCHAIDREAMH ANN AGUS TÚ AG OBAIR LINNE

Is gnó bródúil muid faoi bhainistíocht an úinéara. Is iad d’fhadhbanna ár ndúshláin phearsanta. Ní corparáid gan aghaidh atá i gceist linn, ach saineolaithe ar anailís ghnó agus ar úinéirí táirgeatá tiomanta agus a fhreagraíonn do do riachtanais, agus bíonn ceannairí sinsearacha sásta labhairt leat am ar bith.

Bunaithe in Albain agus forbartha in Éirinn, bainimid leas as an luach a bhaineann le hollscoileanna den scoth agus le cultúr gnó dinimiciúil. Agus sa traidisiún Ceilteach, breathnaímid amach romhainn – bíonn réitigh chruthaitheacha nuálacha á gcuardach againn ar fhadhbanna i gcónaí.

Tá ár gcroíluachanna ríthábhachtach do gach rud a dhéanaimid.

 

Úinéireacht

Is í an chuntasacht an rud is tábhachtaí dúinn. Tá ár AGanna agus ÚTanna den scoth oilte chun caidrimh dhoimhne a fhorbairt lenár gcustaiméirí, agus tá ár múnla gnó bunaithe ar leasanna tráchtála a ailíniú le do rath.

 

Inoiriúnaitheacht

Is leatsa do ghnó, is leatsa do thionscadal – ní linne é. Oibreoimid i ndlúth-chomhpháirtíocht leat, ag comhcheangal ár n-eolais maidir le AGanna agus ÚTanna agus ár gcumas chun cineálacha éagsúla sainacmhainní a mhéadú de réir scála le do chultúr gnó agus le do bhealaí oibre chun torthaí dearfacha a bhaint amach.

 

Saineolas gairmiúil

Toisc gur chuireamar ár seirbhísí ar fáil do chustaiméirí ar feadh níos mó ná 18 mbliana, thángamar ar bheagnach gach fadhb atá ann. Trínár saineolas agus ár dtaithí a úsáid, tuigimid an obair atá an chuid is mó de ghnólachtaí ag iarraidh a bhaint amach agus déanaimid cúram an acmhainn cheart a chur ar fáil chun do spriocanna sonracha a bhaint amach.

 

Cothroime

Beimid macánta leat. Gheobhaidh tú faisnéis shoiléir roimh ré i gcónaí chomh maith leis an eolas is déanaí ar bhonn rialta maidir le conas atá ag éirí le gach rud agus ní bheidh aon chostas faoi cheilt nó iontas eile ann riamh.

Treoraíonn ár luachanna an obair a dhéanaimid agus an chaoi a ndéanaimid í gach lá; agus creidimid go bhfuil sé tábhachtach a bheith ag obair le gnólachtaí a bhfuil na luachanna seo acu freisin.

Colin Quinn, Stiúrthóir, Bí Dearfach Teo.

Contact Be Positive

CUIR TÚS LEIS AN gCOMHRÁ

Más Ceannaire Gnó thú atá ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoinár seirbhísí fála acmhainní, nó Anailísí Gnó nó ÚT atá ag lorg do chéad deise eile…

Cuir ríomhphost chugainn chun plé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir linn cabhrú.